ΑΓΓΛΙΚΑ

 Μετάφραση από και στα Αγγλικά

Η LinguaMost παρέχει ένα πλήρες φάσμα υπηρεσίες μετάφρασης στα αγγλικά, σε εταιρείες και ιδιώτες σε όλον τον κόσμο.

Το μεταφραστικό γραφείο μας ειδικεύεται στη μετάφραση αγγλικών. Έχουμε ιδιαίτερη εμπειρία στους παρακάτω τομείς:

Η Αγγλική γλώσσα είναι εξαιρετικά σημαντική στις παγκόσμιες και ευρωπαϊκές επιχειρηματικές αγορές και χρησιμοποιείται ως lingua franca σε πολλές χώρες, οργανισμούς, εταιρείες και ιδρύματα, και συχνά αναφέρεται ως «παγκόσμια γλώσσα». Αφετηρία της τεράστιας εξάπλωσης της αγγλικής γλώσσας υπήρξε η ίδρυση αποικιών, οι πολεμικές κατακτήσεις και οι διπλωματικές συμφωνίες, οι οποίες οδήγησαν στην ίδρυση κτήσεων, αποικιακών κρατών και προτεκτοράτων και στην κατοχή περιοχών υπό το καθεστώς της εντολής, τις οποίες πέτυχε το Ηνωμένο Βασίλειο από τον 16ο έως και τον 20ο αιώνα. Κατ’ αυτόν τον τρόπο στα τέλη του 19ου αιώνα η πολιτική ισχύς της Βρετανικής Αυτοκρατορίας επέβαλε την αναγνώριση της αγγλικής γλώσσας σε παγκόσμιο επίπεδο. Ένας ακόμη σημαντικός λόγος που βοήθησε στην εξάπλωση της αγγλικής γλώσσας, αποτέλεσε η ανάδειξη των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, η πλειοψηφία των κατοίκων των οποίων έχει ως μητρική γλώσσα την αγγλική.

Μετάφραση από τα Αγγλικά σε ελληνικά και άλλες γλώσσες

Η LinguaMost αναλαμβάνει μεταφράσεις από τα αγγλικά σε ελληνικά, Ρωσικά, Ουκρανικά, Γαλλικά, Γερμανικά και Ιταλικά.

Μετάφραση από τα ελληνικά σε αγγλικά

Με αξιοπιστία εκτελούμε μεταφράσεις από τα ελληνικά σε αγγλικά και από ρωσικά και ουκρανικά σε αγγλικά.

Για να μάθετε γενικές πληροφορίες για τις τιμές μεταφράσεων, πατήστε εδώ ή συμπληρώστε την φόρμα προσφοράς για να μάθετε άμεσα το κόστος του κειμένου σας.