ΚΟΥΤΙ – ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

ACCEPTANCE OF THE OFFER AND ORDER EXECUTION