Η Εταιρεία

Μη χαθείτε στη μετάφραση!

μεταφραστικό γραφείο

Στο μεταφραστικό γραφείο μας πάνω απ` όλα γνωρίζουμε ένα πράγμα: Πώς να μεταδώσουμε επιτυχώς το μήνυμά σας στην  παγκόσμια αγορά.

Το μεταφραστικό γραφείο LinguaMost έχει ειδίκευση στα Ρωσικά. Αυτό σημαίνει ότι ο μεγαλύτερος όγκος όλων των έργων που αναλαμβάνουμε, αποτελείται από μεταφράσεις από ή προς τα Ρωσικά. Παράλληλα εκτελούμε επαγγελματικές μεταφράσεις από και προς όλες τις διαδεδομένες γλώσσες.

Στη LinguaMost η εργασία αρχίζει πολύ πριν από την παραλαβή του κειμένου προς μετάφραση, ενώ συνεχίζεται και μετά την παράδοση του έργου.

Αναθέτουμε κάθε έργο σε μια ομάδα από ειδικευμένους μεταφραστές, διορθωτές και επιμελητές που έχουν εμπειρία σε κάθε συγκεκριμένο τομέα.

Χρησιμοποιούμε ειδικό μεταφραστικό λογισμικό που εξασφαλίζει ποιοτικές, συνεπείς και ακριβείς μεταφράσεις.

Κάθε έργο ανατίθεται μόνο σε έναν διαχειριστή ο οποίος είναι υπεύθυνος για την απόκτηση βαθιάς γνώσης των αναγκών και των προτιμήσεων του πελάτη. Οι πελάτες επωφελούνται από την επικοινωνία μόνο με ένα πρόσωπο, το οποίο διαχειρίζεται όλα τα στάδια της παραγγελίας τους, από τον σχεδιασμό και προγραμματισμό μέχρι τη διασφάλιση της ποιότητας και την έγκαιρη παράδοση του ολοκληρωμένου έργου.

Διατηρούμε αυστηρή πολιτική εμπιστευτικότητας και υπογράφουμε σύμβαση τήρησης απορρήτου για τη μετάφραση ευαίσθητων πληροφοριών.

Όλα αυτά τα στοιχεία μας καθιστούν ως ένα πολύ οργανωμένο και αξιόπιστο μεταφραστικό γραφείο στην ελληνικά αγορά.