Ιατρική Μετάφραση

Η LinguaMost παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες μετάφρασης ιατρικών κειμένων σε ιατρικά ιδρύματα και φαρμακευτικές εταιρείες. Η ομάδα μας αποτελείται από έμπειρους και εξειδικευμένους γλωσσολόγους, εμπειρογνώμονες του κλάδου και διαχειριστές έργων καθιστώντας το μεταφραστικό γραφείο LinguaMost ως ιδανική επιλογή για τα πιο σύνθετα και εξειδικευμένα έργα μετάφρασης των ιατρικών κειμένων σας.

 

  Ο ιατρικός μεταφραστής

μετάφραση ιατρικών κειμένωνΜε μεγάλη εμπειρία στη μετάφραση ιατρικών κειμένων η LinguaMost έχει σαφή κατανόηση για το πώς ακριβώς πρέπει να γίνεται η προσέγγιση ενός επιστημονικού κειμένου, δηλαδή η προσοχή στη λεπτομέρεια και η σωστή χρήση της κατάλληλης ιατρικής ορολογίας. Για να επιτευχθεί αυτό η LinguaMost συνεργάζεται μόνο με ιατρικούς μεταφραστές οι οποίοι εκτός από απαιτούμενη εξειδίκευση στη ιατρική μετάφραση, έχουν εμπειρία απασχόλησης στον σχετικό τομέα του ιατρικού επαγγέλματος. Αυτό σημαίνει ότι η ιατρική μετάφραση από το γραφείο μας θα είναι απολύτως ακριβής απόδοση του εγγράφου-πηγής, εξασφαλίζοντας ότι μπορείτε να βασιστείτε απόλυτα στο κείμενο που θα σας παραδώσουμε.

Ποιοτικός Έλεγχος-Χρήση Ιατρικής Ορολογίας

Η ανακριβής ιατρική μετάφραση μπορεί να έχει σοβαρές ιατρικές και νομικές συνέπειες. Για αυτό το λόγο η LinguaMost έχει αναπτύξει μια αυστηρή διαδικασία ποιοτικού ελέγχου που εφαρμόζεται σε όλα τα μεταφρασμένα κείμενα.

Η παραγγελία σας πρώτα θα ανατεθεί σε έναν μεταφραστή με σχετική εκπαίδευση και εμπειρία στον ιατρικό τομέα. Μετά την ολοκλήρωση το έγγραφο θα περάσει από τη διαδικασία επιμέλειας κατά την οποία θα γίνει αυστηρός έλεγχος για την ακρίβεια και τη συνέπεια της γλώσσας-στόχου.

Εμπιστευτικότητα πελάτη και Ιατρική μετάφραση 

Για τη LinguaMost η εμπιστευτικότητα έναντι των πελατών είναι υψίστης σημασίας. Αντιλαμβανόμαστε πλήρως πόσο σημαντικό είναι να διατηρηθεί η αυστηρή εμπιστευτικότητα στην ιατρική μετάφραση και ως εκ τούτου υπογράφουμε σύμβαση τήρησης απορρήτου εάν ζητηθεί από τον πελάτη. Δεδομένου ότι η εν λόγω εγγύηση εμπιστευτικότητας αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της πολιτικής του μεταφραστικού γραφείου μας, μπορείτε να είστε σίγουροι ότι αυτό με κανένα τρόπο δεν θα επιβραδύνει τη διαδικασία της μετάφρασης. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το τι κάνουμε σχετικά με τη συμμόρφωση μας στον GPRD και πως προφυλάσσουμε τα ευαίσθητα προσωπικά σας δεδομένα πατώντας εδώ.