ΛΕΞΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟ 2011…

21080000