Μεγάλα και μικρά μεταφραστικά γραφεία

Τα μεγάλα και τα μικρά μεταφραστικά γραφεία έχουν τα δικά τους υπέρ και κατά. Ο σκοπός αυτού του άρθρου δεν είναι να κρίνουμε τα μεταφραστικά γραφεία ανάλογα με το μέγεθος τους αλλά να περιγράψουμε μερικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα μικρά και μεγάλα γραφεία, για να γνωρίζετε διάφορες πτυχές τους όταν αναζητάτε μεταφραστικές υπηρεσίες.

μεταφραστικά γραφεία

Σε όλο τον κόσμο τα μικρά μεταφραστικά γραφεία τείνουν να είναι πιο φιλικά και λιγότερο γραφειοκρατικά και όντως μπορούν να παραδίδουν μεταφράσεις υψηλής ποιότητας. Ο όγκος τους είναι πιο χαμηλός και για αυτό τα μικρά μεταφραστικά γραφεία πραγματικά τείνουν να κάνουν μεγάλες προσπάθειες σε έργα που παραδίδουν. Δοθέντος ότι το κείμενο είναι γεμάτο με λεπτομέρειες, αυτή η πτυχή είναι πολύ θετική. Όμως τα μικρά μεταφραστικά γραφεία συχνά στερούνται τις υποδομές, τις ορθές διαδικασίες και την αγοραστική δύναμη. Η τελευταία είναι πολύ σημαντική στην περίπτωση μεγάλων μεταφραστικών έργων. Οι καλύτεροι μεταφραστές θα αναλάβουν τέτοια έργα από ένα μεταφραστικό γραφείο μόνο εάν είναι σίγουροι ότι θα πληρωθούν, και είναι μεγάλη πρόκληση να κάνεις το μεταφραστή να αφιερώσει όλον το χρόνο του για ένα μεγάλο έργο όταν υπάρχουν πολλά άλλα στην ατζέντα του. Επιπλέον τα μικρά μεταφραστικά γραφεία ενδέχεται να μοιράσουν ένα μεγάλο έργο μεταξύ μερικών μεταφραστών. Να έχετε κατά νου ότι όταν χρησιμοποιούνται αρκετοί μεταφραστές, μπορεί να προκύψουν διάφορα προβλήματα, για αυτό είναι πολύ ανεπιθύμητο.

Αντίθετα, ανάλογα με τις ανάγκες σας, ένα μικρό γραφείο μπορεί να έχει ακριβώς εκείνες τις μεταφραστικές ικανότητες που αναζητάτε, παρουσιάζοντας εξειδίκευση σε ένα συγκεκριμένο τομέα ή γλωσσικό συνδυασμό. Τα μεγάλα μεταφραστικά γραφεία καλύπτουν ένα ευρύτερο φάσμα τομέων και γλωσσικών συνδυασμών και δεν μπορούν να έχουν την άνεση εξειδίκευσης σε κάποιον συγκεκριμένο τομέα που αναζητάτε.

Όσον αφορά τα μεγάλα μεταφραστικά γραφεία, συχνά προσφέρουν καταπληκτικές τιμές για έργα μεγάλου όγκου. Ενώ αυτό φαίνεται πολύ θετικό, δεν είναι πάντα έτσι. Τα μεγάλα  τείνουν να είναι πολύ ευέλικτα στις τιμές τους χάρη στο μεγάλο δίκτυο μεταφραστών που συνεργάζονται μαζί τους. Όμως εάν δεν διαθέτουν καλές υποδομές και δεν έχουν σταθερές διαδικασίες λειτουργίας, είναι πολύ δύσκολο να ελέγχουν κάποιες πτυχές της ποιότητας. Επίσης μερικοί εξειδικευμένοι μεταφραστές επιλέγουν να μην συνεργάζονται με μεγάλα μεταφραστικά γραφεία λόγω των συμπιεσμένων αμοιβών και των στενών χρονικών περιθωρίων.

Ανεξαρτήτως αν είναι μεγάλο ή μικρό ένα μεταφραστικό γραφείο, η ομαδική εργασία και η ορθή διαδικασία λειτουργίας είναι πολύ σημαντικές πτυχές για να εξασφαλίσετε την υψηλή ποιότητα της μετάφρασης. Θα αποφασίσετε σε ποιο γραφείο να απευθυνθείτε ανάλογα με τις ανάγκες σας για κάθε συγκεκριμένο έργο.