μετάφραση και πρότυπα ποιότητας

Αλλάζουν τα πρότυπα ποιότητας της μετάφρασης.

Η βιομηχανία της μετάφρασης αλλάζει. Διάφοροι εξωτερικοί και εσωτερικοί παράγοντες ασκούν μεγάλη πίεση στις παραδοσιακές μεταφραστικές υπηρεσίες. Το γεγονός ότι δεν υπάρχουν αρκετοί επαγγελματίες να μεταφράσουν τα πάντα με την υψηλότερη ποιότητα δημιουργεί κάποιο χώρο για νέες λύσεις.

μετάφραση και πρότυπα ποιότηταςΠριν τις παγκόσμιες online αγορές, παραδοσιακά υπήρχαν τρεις επιλογές για τους υποψήφιους αγοραστές: καμία μετάφραση, κακή μετάφραση και τέλεια μετάφραση. Καμία μετάφραση σημαίνει ότι η γλώσσα του πρωτοτύπου επιλέχθηκε να είναι κατάλληλη για όλους. Κακή μετάφραση δημιουργήθηκε είτε από κάποιον που δεν ήξερε καλά τη γλώσσα είτε από ένα απλό και ακριβό μηχάνημα μετάφρασης. Η υψηλότερη ποιότητα προήλθε από ένα τοπικό επαγγελματία μεταφραστή.

Η μετάφραση καλής ποιότητας περιοριζόταν από τις ώρες εργασίας των τοπικών μεταφραστών. Το δίλημμα ήταν συχνά μεταξύ του χρόνου και της ποιότητας. Όμως αυτό δεν ήταν πρόβλημα, διότι υπήρχε πολύ μικρότερη ζήτηση.
Δεδομένου ότι ο online κόσμος έχει αναπτύξει την παγκόσμια επικοινωνία και τον ανταγωνισμό, οι επιλογές έχουν αυξηθεί. Η παγκοσμιοποίηση έχει δημιουργήσει μια αγορά για μια ευρεία ποικιλία μεταφραστικών υπηρεσιών.

Τα παλιά πρότυπα ποιότητας δεν ισχύουν πια. Σήμερα ο πελάτης κυριολεκτικά μπορεί να διαλέξει την ποιότητα που θέλει. Οι πελάτες δεν θέλουν να πληρώσουν για την καλύτερη ποιότητα, όταν τους αρκεί απλά μια αρκετά καλή ποιότητα. Η βιομηχανία είναι λίγο αργή στην αφομοίωση της μεταβολής της ζήτησης. Η τεχνολογία ακόμα θεωρείται ως ο ανταγωνιστής αν και η επαγγελματική μετάφραση και η αυτόματη μετάφραση υπηρετούν εντελώς διαφορετικές ανάγκες. Η ταχύτητα είναι μερικές φορές πιο σημαντική από την υψηλότερη ποιότητα.

Ο παγκόσμιος ανταγωνισμός μας επιτρέπει να βρούμε πάντα μια κατάλληλη τιμή με βάση τον επιθυμητό χρόνο παράδοσης και το επίπεδο ποιότητας. Ο όγκος του περιεχομένου έχει επεκταθεί δραματικά. Κανείς δεν μπορεί να τα μεταφράσει όλα. Το περιεχόμενο πρέπει να έχει προτεραιότητα. Το πιο σημαντικό περιεχόμενο θα μεταφράζεται από επαγγελματίες μεταφραστές και στο μέλλον. Το υπόλοιπο περιεχόμενο θα μεταφράζεται με ένα σωρό άλλες λύσεις, όπως η αυτόματη μετάφραση. Οι πελάτες είναι πρόθυμοι να πληρώσουν για τις υπηρεσίες και τα εργαλεία που πληρούν αυτές τις διαφορετικές ανάγκες ποιότητας.