επειγόντως σε μεταφραστικό γραφείο vol.2

Προφανώς στην Κίνα κάτι δεν πάει καλά με τα μεταφραστικά τους γραφεία!!!!

Ακολουθούν εικόνες τραγικών μεταφραστικών λαθών….

μεταφρασεις_κινα_13 μεταφρασεις_κινα_14 μεταφρασεις_κινα_15 μεταφρασεις_κινα_16 μεταφρασεις_κινα_17 μεταφρασεις_κινα_18 μεταφρασεις_κινα_19 μεταφρασεις_κινα_20 μεταφρασεις_κινα_21 μεταφρασεις_κινα_22 μεταφρασεις_κινα_23

μεταφρασεις_κινα_24