Διαχείριση έργων για ανεξάρτητους μεταφραστές (freelancers)

Ένας σύγχρονος ανεξάρτητος μεταφραστής πρέπει ναι είναι πολυτεχνίτης. Εκτός από τις μεταφραστικές δεξιότητες, οι ανεξάρτητοι μεταφραστές συνήθως συνδυάζουν τις υποχρεώσεις ενός λογιστή, αναλυτή, διαχειριστή έργων, υπεύθυνου προώθησης κτλ.

 Για πολύ καιρό υπήρχε η άποψη ότι ένας ανεξάρτητος μεταφραστής είναι ένα ευτυχισμένο πρόσωπο που εργάζεται σε ένα άνετο περιβάλλον στο σπίτι, επιλέγει τα καθήκοντά του σύμφωνα με το γούστο του, εργάζεται ανεξάρτητα και δεν αναλαμβάνει πολλές υποχρεώσεις.

Στον σημερινό παγκοσμιοποιημένο κόσμο ένας ανεξάρτητος συνεργάτης, freelancer, δεν είναι πλέον τόσο ελεύθερος. Τα έργα μετάφρασης γίνονται όλο και πιο ογκώδη και οι προθεσμίες όλο και πιο στενές. Ως αποτέλεσμα, προκειμένου να πληρούνται οι απαιτήσεις των προτύπων ποιότητας και να τηρούνται οι προθεσμίες, καθίσταται αναγκαία η σύσταση ομάδων και όχι μεμονωμένων μεταφραστών. Οι εξωτερικοί συνεργάτες είναι πλέον λιγότερο απομονωμένοι και πρέπει να είναι πιο έμπειροι. Δεν είναι πλέον αρκετό να είστε επαγγελματίας διπλωματούχος μεταφραστής.

Ο μεταφραστής αναμένεται όχι μόνο να κάνει επαγγελματική μετάφραση, αλλά και να χειρίζεται χρήσιμα εργαλεία και να κατέχει πολλές άλλες δεξιότητες. Σε κάποιο βαθμό, ο «τεχνολογικός» στόχος επιτεύχθηκε. Οι περισσότεροι εξωτερικοί μεταφραστές είναι εξοικειωμένοι με εργαλεία που βασίζονται στην τεχνολογία μεταφραστικής μνήμης (TM), με αυτόματη μετάφραση, με διαφορετικές μορφές αρχείων (όχι μόνο το Microsoft Word), με διαμόρφωση ρυθμίσεων πληκτρολογίου κ.ο.κ.

Τώρα οι εξωτερικοί συνεργάτες πρέπει να μεταβούν σε ένα νέο επίπεδο δεξιοτήτων. Χρειάζονται όλο και περισσότερες γνώσεις στον τομέα της διαχείρισης έργων (PM). Πιστεύεται λανθασμένα ότι αυτό είναι απαραίτητο μόνο για διαχειριστές έργων υψηλού επιπέδου. Για να επιτύχει στην επιχείρησή του, ένας εξωτερικός μεταφραστής πρέπει να γνωρίζει και να εφαρμόζει ορισμένους βασικούς κανόνες διαχείρισης έργων. Πρέπει να δουλεύει όχι περισσότερο, αλλά πιο αποτελεσματικά.