Δεξιότητες επικοινωνίας στη μετάφραση

Η Σημασία των δεξιοτήτων επικοινωνίας στη μετάφραση

Οι ενέργειες που περιγράφονται στο προηγούμενο άρθρο σχετικά με τον κύκλο ζωής ενός έργου μπορούν να εκτελεσθούν μόνο εάν ο διαχειριστής του έργου διαθέτει κάποιες σημαντικές δεξιότητες. Ένα προφανές παράδειγμα είναι οι δεξιότητες επικοινωνίας. Κάποιος μπορεί να πιστεύει ότι οι δεξιότητες επικοινωνίας είναι έμφυτες. Ωστόσο στην πράξη η επικοινωνία δεν είναι το πιο ευχάριστο μέρος ενός έργου. Αφαιρεί χρόνο από την ίδια τη μετάφραση. Συνήθως οι μεταφραστές δεν δίνουν αρκετή προσοχή στην επικοινωνία. Στη διαχείριση έργων η παραμέληση της επικοινωνίας είναι πολύ επικίνδυνη.

«Ποτέ δεν ήρθε σε επαφή με μένα».

«Δεν μας είπε ποτέ τι πρέπει να κάνουμε».

Όταν τα μέλη της ομάδας είναι διάσπαρτα σε όλο τον κόσμο, αυτό περιπλέκει περαιτέρω τα πράγματα. Τίποτα δεν μπορεί να θεωρηθεί δεδομένο. Η επικοινωνία μπορεί να εξαλείψει την ένταση ή ακόμα και να αποτρέψει την εμφάνισή της, να ενώσει τα μέλη της ομάδας ανεξάρτητα από την τοποθεσία τους, να εντοπίσει κάποιες ανεπιθύμητες προθέσεις του πελάτη και τέλος να αποτρέψει την αποτυχία του έργου.

Σχέδιο αλληλεπίδρασης στη μετάφραση

Σήμερα, υπάρχουν πολλοί τρόποι ανταλλαγής πληροφοριών, όμως το σχέδιο αλληλεπίδρασης συχνά παραβλέπεται. Ένα τέτοιο σχέδιο διαδραματίζει σημαντικό ρόλο εξασφαλίζοντας τη δομή και την αλληλουχία των αλληλεπιδράσεων που σχετίζονται με το έργο. Είναι καλύτερο εάν το σχέδιο αλληλεπίδρασης καταρτιστεί από τον υπεύθυνο έργου του μεταφραστικού γραφείου κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού του έργου. Διαφορετικά, ένας εξωτερικός μεταφραστής μπορεί να ετοιμάσει το δικό του σχέδιο. Μεταξύ άλλων, το σχέδιο αλληλεπίδρασης προβλέπει ποιος έρχεται σε επαφή με ποιον, πώς και πότε. Η τελευταία προϋπόθεση είναι το κλειδί για την εργασία μιας ομάδας, η οποία αλληλοεπιδρά μέσω του Διαδικτύου. Κάθε υπεύθυνος έργου γνωρίζει ότι στην πράξη πάνω από το 90% του χρόνου του δαπανάται για αλληλεπίδραση. Αυτό σημαίνει ότι και οι εξωτερικοί συνεργάτες πρέπει επίσης να δίνουν τη δέουσα και έγκαιρη προσοχή στην αλληλεπίδραση αυτή.