Ανάθεση έργου σε μεταφραστικό γραφείο. Κάντε το σωστά

Το άρθρο μας στοχεύει στην ενημέρωση των εταιρικών πελατών που αναθέτουν την εκτέλεση ενός μεταφραστικού έργου σε μεταφραστικό γραφείο. Παρακάτω παρουσιάζουμε μερικούς κανόνες που είναι υποχρεωτικοί για κάθε πελάτη γλωσσικών υπηρεσιών. Η εφαρμογή αυτών των κανόνων θα απλοποιήσει σε μεγάλο βαθμό το έργο και των δύο μερών και θα εξασφαλίσει την ποιότητα του τελικού προϊόντος.

 Προετοιμασία του έργου

 Ο πρώτος κανόνας αφορά το ζήτημα που τίθεται από την αρχή του προγραμματισμού ενός έργου. Ο πελάτης πρέπει να γνωρίζει ακριβώς ποιο μέρος του υλικού θέλει να μεταφραστεί. Για ορισμένες γλώσσες χρειάζονται γεωγραφικές διευκρινίσεις. Για παράδειγμα, αν ένα έργο θα μεταφραστεί στα Γαλλικά, μην ξεχάσετε να αναφέρετε αν το τελικό κείμενο προορίζεται για την Γαλλία ή τον Καναδά. Εάν το έργο είναι πολύγλωσσο, ίσως είναι πιο βολικό να μην το κάνετε ταυτόχρονα, αλλά διαδοχικά ανά ομάδα γλωσσών (στην περίπτωση μετάφρασης από τα Αγγλικά, η πρώτη τέτοια ομάδα θα είναι κατά παράδοση τα Γαλλικά, τα Ιταλικά, τα Γερμανικά και τα Ισπανικά). Φυσικά, αποκλείοντας από το υλικό το μέρος που δεν χρειάζεται μετάφραση, θα μειώσετε και το κόστος του έργου. Συχνά τα κείμενα προς μετάφραση αποστέλνονται στον πάροχο μεταφραστικών υπηρεσιών σε τελείως “ωμή” μορφή. Ωστόσο η επιπλέον προσοχή που δίνεται στην προετοιμασία των αρχικών κειμένων θα αποδειχθεί τελικά ως μια σοβαρή εξοικονόμηση χρόνου για εσάς.

Συνεργασία με τον προμηθευτή

Ακόμη και όταν μιλούν την ίδια γλώσσα, ο πελάτης και ο πάροχος υπηρεσιών συχνά δεν καταλαβαίνουν ο ένας τον άλλον. Κατά την άποψη του πρώτου, προκειμένου να γίνει η “σωστή” μετάφραση, αρκεί να έχει ο μεταφραστής επαρκή επαγγελματική κατάρτιση, τις εξειδικευμένες γνώσεις και τη δέουσα επαγγελματική επιμέλεια. Επομένως, είναι απολύτως φυσικό όταν ο πελάτης, χωρίς να έχει διατυπώσει τις απαραίτητες απαιτήσεις για την ορολογία ή το στυλ, μένει δυσαρεστημένος με τη μετάφραση. Η σχέση μεταξύ του πελάτη και το μεταφραστικό γραφείο είναι πολύ λεπτή υπόθεση, απαιτώντας συνεχή στενή επικοινωνία. Αυτό σημαίνει ότι είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει τακτική ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ όλων των συμμετεχόντων στο έργο. Το κλειδί για την επιτυχία είναι η αμοιβαία επιθυμία για εποικοδομητική συνεργασία. Ο πάροχος που στερείται της δυνατότητας να αλληλεπιδράσει με τον πελάτη αναγκάζεται να βασίζεται μόνο στην εμπειρία και τη διαίσθηση του.

Μορφές αρχείων

Παρά την προφανή σημασία του ρόλου που διαδραματίζει η μορφή αρχείου στην εργασία με το κείμενο, αυτός ο παράγοντας δεν βρίσκει πάντοτε επαρκή κατανόηση στους πελάτες. Στην αρχή της συνεργασίας ο πελάτης πρέπει να ενημερώσει τον πάροχο για τις μορφές αρχείων του υλικού προς μετάφραση, καθώς και να διευκρινίσει σε ποια μορφή επιθυμεί να παραδοθούν τα μεταφρασμένα κείμενα. Προφανώς, είναι σημαντικό να υπάρχουν επιλογές που είναι πιο αποδεκτές και από τις δύο πλευρές.