Ανάθεση έργου σε μεταφραστικό γραφείο. Κάντε το σωστά. Μέρος Β’

Κόστος των υπηρεσιών μετάφρασης

Αρκετά συχνά λαμβάνουμε ηλεκτρονικά μηνύματα με ένα έγγραφο κειμένου στα συνημμένα και μια ερώτηση “Ποιο είναι το κόστος της μετάφρασης;”  Τίποτα άλλο. Καμιά διευκρίνιση. Μπορεί να ακούγεται παράλογο, αλλά κατά τον προγραμματισμό ενός μεταφραστικού έργου, η γλώσσα-πηγή και η γλώσσα-στόχος είναι εξίσου σημαντικές. Αυτό δεν επηρεάζει μόνο την επιλογή των συγκεκριμένων μεταφραστών, αλλά μέσα από τα χαρακτηριστικά μιας συγκεκριμένης γλώσσας (διαθεσιμότητα ανθρώπινων πόρων, τρέχουσες τιμές, συντελεστής αύξησης του όγκου του κειμένου) καθορίζει τη διαδικασία εργασίας και τον τρόπο υπολογισμού του κόστους των υπηρεσιών.

Προετοιμασία των αρχικών κειμένων

Απαντώντας στην ερώτηση σχετικά με τη σχέση μεταξύ της ποιότητας των πρωτότυπων κειμένων και της μετάφρασης, πολλοί υπεύθυνοι έργων σημειώνουν με λύπη αρκετές ελλείψεις στα αρχικά κείμενα, οι οποίες δεν μπορούν παρά να επηρεάσουν το τελικό αποτέλεσμα. Είναι δύσκολο να μην συμφωνήσουμε με αυτό. Η προκαταρκτική επεξεργασία του κειμένου που αποστέλλεται για μετάφραση θα βελτιώσει σημαντικά την ποιότητά της, ενώ ταυτόχρονα θα απλοποιήσει το έργο των μεταφραστών. Πρέπει να λαμβάνετε υπόψη ότι οι μεταφραστές δεν θα είναι σε θέση να διορθώσουν λάθη στο περιεχόμενο του πρωτοτύπου και ότι αυτά τα λάθη θα μεταφερθούν σε άλλες γλώσσες.

 Εργασία με την ορολογία

Σήμερα, η εργασία με την ορολογία χαρακτηρίζεται από ένα αρκετά υψηλό επίπεδο εξειδίκευσης. Ωστόσο, ακόμη και χωρίς πολύ μεγάλη εμπειρία στον τομέα της μετάφρασης, ο πελάτης πρέπει να έχει μια ιδέα για την επιρροή που έχουν οι αποφάσεις σχετικά με την ορολογία. Με απλά λόγια εάν εσείς οι ίδιοι δεν γνωρίζετε ποιες επιλογές όρων που αφορούν την εταιρεία σας είναι πιο αποδεκτές, τότε πώς μπορεί να το γνωρίζει ένας μεταφραστής; Υπάρχουν πολλά τεχνικά εργαλεία με τα οποία μπορεί να καταρτιστεί ένας τέτοιος κατάλογος προτιμώμενης ορολογίας. Με τη χρήση αυτών των εργαλείων, το έργο σας θα είναι πολύ πιο επιτυχημένο, τόσο από πλευράς εσωτερικής συνοχής του κειμένου μετάφρασης όσο και από άποψη συμμόρφωσης με άλλα υλικά της εταιρείας.

Έλεγχος ποιότητας

Είναι ένα αρκετά δύσκολο ζήτημα. Σε κανέναν δεν αρέσει να διορθώνει τα λάθη των άλλων. Επίσης, δεν είναι πάντοτε δυνατόν να προσδιορίσετε τι ακριβώς σας αρέσει ή όχι στο κείμενο και γιατί χρειάζονται διορθώσεις. Για αυτό, ως πελάτης, πρέπει να έχετε δικό σας σύστημα κριτηρίων που σας επιτρέπουν να αξιολογήσετε την ποιότητα του έργου ενός εξωτερικού προμηθευτή. Προσπαθήστε να διατυπώσετε τα κριτήρια αξιολόγησης.

Στην καθημερινότητα, συχνά δεν έχουμε αρκετό χρόνο να εξηγούμε στους συνεργάτες και στους πελάτες όλες τις λεπτομέρειες που αφορούν τη διαδικασία μετάφρασης. Για τον λόγο αυτό παρουσιάσαμε τις ανωτέρω συμβουλές. Ελπίζουμε ότι θα βοηθήσουν τους πελάτες να αποκτήσουν καλύτερη εικόνα των παραγόντων επιτυχίας στο έργο που αναθέτουν σε ένα μεταφραστικό γραφείο.