Μετάφραση συμβολαίων και συμβάσεων

Η LinguaMost ειδικεύεται στη νομική μετάφραση και έχει μεγάλη εμπειρία σε μετάφραση συμβολαίων και συμβάσεων. Σας εγγυόμαστε ότι ο μεταφραστής που θα αναλάβει τα κείμενα σας έχει όλες τις νομικές γνώσεις που είναι απαραίτητες για να μεταφράζει στη γλώσσα-στόχο με τέτοιο τρόπο ώστε να χρησιμοποιεί μόνο την κατάλληλη νομική ορολογία.

Κατάλληλη χρήση της Νομικής Ορολογίας στη μετάφραση συμβολαίων
μεταφραση συμβολαιων

Η επιμονή ακόμα και στην παραμικρή λεπτομέρεια είναι η απαραίτητη συνθήκη κατά την μετάφραση συμβολαίων και συμβάσεων. Η LinguaMost το γνωρίζει πολύ καλά και για αυτόν τον λόγο πολλοί μακροπρόθεσμοι πελάτες μας, με τους οποίους έχουμε δημιουργήσει μακροχρόνιες επαγγελματικές σχέσεις, απευθύνονται αποκλειστικά σε εμάς κάθε φορά που χρειάζονται να μεταφράσουν ένα συμβόλαιο.

Ο μεταφραστής που θα αναλάβει το έργο σας, θα σας παρέχει το μεταφρασμένο συμβόλαιο στο οποίο θα λαμβάνονται υπόψη όλες οι ιδιαίτερες λεπτομέρειες της γλώσσας-πηγής και της γλώσσας-στόχου. Μπορείτε να είστε σίγουροι ότι κάθε φράση της μεταφρασμένης σύμβασης σας θα έχει αναλυθεί σε βάθος πριν να αποφασίσει ο μεταφραστής ποιους νομικούς όρους πρέπει να χρησιμοποιήσει σε κάθε περίπτωση.

Ταχεία παράδοση και μέγιστη ποιότητα της μετάφρασης συμβολαίων και συμβάσεων

Η LinguaMost είναι ένα μεταφραστικό γραφείο που αντιλαμβάνεται πλήρως την ανάγκη να τηρούνται αυστηρά οι προθεσμίες παράδοσης. Γνωρίζουμε ότι μερικές φορές μπορεί να είναι πάρα πολύ σημαντικό για την επιχείρησή σας να έχετε μια μεταφρασμένη σύμβαση σε σύντομο χρονικό διάστημα. Ως εκ τούτου, μετά την παραλαβή του αιτήματος σας για προσφορά, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατόν και θα σας ενημερώσουμε για τον ακριβή χρόνο παράδοσης του συμβολαίου σας. Μπορείτε να είστε σίγουροι ότι το συμβόλαιο θα επιστραφεί σε εσάς εγκαίρως.

Κατανόηση των επιχειρηματικών αναγκών 

Πέραν του ότι η LinguaMost έχει σημαντική εμπειρία στις μεταφράσεις συμβάσεων, το μεταφραστικό γραφείο μας εξειδικεύεται εξίσου και στη μετάφραση οικονομικών κειμένων.

Αυτό σημαίνει ότι εάν η σύμβαση σας αφορά την ακίνητη περιουσία, την απασχόληση ή σύνθετα χρηματοοικονομικά θέματα ή οποιαδήποτε άλλα νομικά ζητήματα, που μπορούν να επηρεάσουν την επιτυχία της επιχείρησης σας, το γραφείο μας εγγυάται επαγγελματικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας στο συντομότερο δυνατό χρονικό πλαίσιο.

Εμπιστευτικότητα Δεδομένων

Η εμπιστευτικότητα έναντι των πελατών έχει ύψιστη σημασία στη LinguaMost.

Κατανοούμε πλήρως την ανάγκη να διασφαλιστούν  αυστηρά τα προσωπικά σας δεδομένα πάνω στη μετάφραση συμβολαίων και εφόσον επιθυμείτε, είμαστε διαθέσιμοι στη σύναψη σύμβασης τήρησης απορρήτου. Σε κάθε περίπτωση όμως σας ενημερώνουμε ότι η πολιτική μας κινείται βάση του Ευρωπαϊκού Κανονισμού GDPR διασφαλίζοντας την προστασία των Δεδομένων σας.

Για να μάθετε γενικές πληροφορίες για το κόστος μετάφρασης, πατήστε εδώ.