ΚΟΥΤΙ – ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ЗАКАЗА И ВЫПОЛНЕНИЕ ПЕРЕВОДА