Μετάφραση και ηλεκτρονικό εμπόριο

Με βάση μια έρευνα σε περισσότερους από 3.000 καταναλωτές παγκοσμίως σε 10 μη αγγλόφωνες χώρες στην Ευρώπη, την Ασία και τη Νότια Αμερική, το 75% προτιμούν να αγοράζουν προϊόντα στη μητρική τους γλώσσα.

Η έρευνα έγινε στη Βραζιλία, Κίνα, Αίγυπτο, Γαλλία, Γερμανία, Ινδονησία, Ιαπωνία, Ρωσία, Ισπανία και Τουρκία και διεξήχθη στην επίσημη γλώσσα της κάθε χώρας. Συγκεκριμένα, η έρευνα αξιολόγησε τις διαδικτυακές προτιμήσεις της γλώσσας και τις συνακόλουθες επιπτώσεις τους στις αγοραστικές αποφάσεις. Παράγοντες όπως η εθνικότητα, η επάρκεια της αγγλικής γλώσσας, η παγκόσμια αναγνώριση του εμπορικού σήματος και η ικανότητα να διεξάγουν συναλλαγές σε τοπικό νόμισμα, συμπεριελήφθησαν στη μελέτη.μετάφραση και ηλεκτρονικό εμπόριο

Τα δεδομένα που συλλέχθηκαν αποκαλύπτουν ότι οι περισσότεροι από τους μισούς καταναλωτές (55%) κάνουν αγορές μόνο σε ιστοσελίδες όπου οι πληροφορίες παρουσιάζονται στη γλώσσα τους. Για τα άτομα με περιορισμένη γνώση της Αγγλικής γλώσσας η προτίμηση για αγορές στη μητρική γλώσσα αυξάνεται σε 80% ή και περισσότερο.

Η έρευνα δείχνει επίσης ότι η εθνικότητα αυξάνει τη ζήτηση για περιεχόμενο στην τοπική γλώσσα στις online συναλλαγές. Η Γαλλία και η Τουρκία είναι μεταξύ των χωρών με πάνω από μισούς καταναλωτές που ευνοούν τις αγορές ακινήτων στη γλώσσα τους.

Τα επιπρόσθετα συμπεράσματα από την έρευνα περιλαμβάνουν:

30% από 3,002 ερωτηθέντες ποτέ δεν κάνουν αγορές σε ιστοσελίδες μόνο με αγγλική γλώσσα, και άλλοι 29% το κάνουν σπάνια.

Οι αυτοκινητιστικές και οικονομικές υπηρεσίες είναι τα προϊόντα που οι καταναλωτές είναι λιγότερο πιθανό να αγοράσουν, αν η ιστοσελίδα δεν είναι στη μητρική τους γλώσσα.

Οι μισοί καταναλωτές θα προτιμούσαν τουλάχιστον τα στοιχεία πλοήγησης και κάποιο περιεχόμενο να εμφανίζονται στη γλώσσα τους.

Λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία από την έρευνα, δεν πρέπει να υπάρχει καμιά αμφιβολία για την τοπική προσαρμογή της ιστοσελίδας σας εάν θέλετε να πουλάτε περισσότερα προϊόντα ή υπηρεσίες σε πελάτες από όλο τον κόσμο. Η μετάφραση και η τοπική προσαρμογή πρέπει να είναι ένα κρίσιμο στοιχείο στα σχέδια σας με σκοπό την υποστήριξη της εμπειρίας του χρήστη και την παρότρυνση του στις αγορές.