Πληροφοριακή Υποστήριξη

Στόχος μας είναι να ενισχύσουμε και να εξοικειώσουμε τις εταιρείες στις δραστηριότητές τους στις αγορές της Ρωσίας και Ουκρανίας.

Εάν σκοπεύετε να ανοίξετε επιχείρηση στην Ρωσία ή Ουκρανία ή να πραγματοποιείτε εξαγωγή προϊόντων σε αυτές τις χώρες, θα σας παρέχουμε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με αυτές τις διαδικασίες (Νόμοι, Κανονισμοί και Κανόνες κτλ.)