Μετάφραση συμβολαίων και συμβάσεων

Η LinguaMost ειδικεύεται στη νομική μετάφραση και έχει μεγάλη εμπειρία σε μετάφραση συμβολαίων και συμβάσεων. Ο μεταφραστής που θα αναλάβει τα κείμενα σας θα έχει τις νομικές γνώσεις που είναι απαραίτητες για να μεταφράζει στη γλώσσα-στόχο με τέτοιο τρόπο ώστε να χρησιμοποιεί μόνο την πιο κατάλληλη νομική ορολογία.

 Προσοχή στη λεπτομέρειαμεταφραση συμβολαιων

Προσοχή ακόμα και στην παραμικρή λεπτομέρεια είναι απαραίτητη κατά την μετάφραση συμβολαίων και συμβάσεων. Η LinguaMost το γνωρίζει πολύ καλά και για αυτόν τον λόγο πολλοί μακροπρόθεσμοι πελάτες μας, με τους οποίους έχουμε δημιουργήσει μακροχρόνιες επαγγελματικές σχέσεις, απευθύνονται σε εμάς κάθε φορά που χρειάζονται να μεταφράσουν ένα συμβόλαιο.

Κατάλληλη χρήση της ορολογίας

Ο μεταφραστής που θα αναλάβει το έργο σας, θα σας παρέχει το μεταφρασμένο συμβόλαιο στο οποίο θα λαμβάνονται υπόψη όλες οι ιδιαίτερες λεπτομέρειες της γλώσσας-πηγής και της γλώσσας-στόχου. Μπορείτε να είστε σίγουροι ότι κάθε φράση της μεταφρασμένης σύμβασης σας θα έχει αναλυθεί σε βάθος πριν να αποφασίσει ο μεταφραστής ποιους νομικούς όρους πρέπει να χρησιμοποιήσει σε κάθε περίπτωση.

Ταχεία παράδοση της μετάφρασης συμβολαίων και συμβάσεων υψηλής ποιότητας

Η LinguaMost είναι ένα μεταφραστικό γραφείο που αντιλαμβάνεται πλήρως την ανάγκη να τηρούνται αυστηρά οι προθεσμίες παράδοσης. Γνωρίζουμε ότι μερικές φορές μπορεί να είναι πάρα πολύ σημαντικό για την επιχείρησή σας να έχετε μια μεταφρασμένη σύμβαση σε σύντομο χρονικό διάστημα. Ως εκ τούτου, μετά την παραλαβή της αίτησης σας για προσφορά, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατόν και θα σας ενημερώσουμε για τον ακριβή χρόνο παράδοσης της ολοκληρωμένης μετάφρασης του συμβολαίου σας.

Μπορείτε να είστε σίγουροι ότι το συμβόλαιο θα επιστραφεί σε εσάς εγκαίρως.

Κατανόηση των επιχειρηματικών αναγκών 

Πέραν του ότι η LinguaMost έχει σημαντική εμπειρία στις μεταφράσεις συμβάσεων, το μεταφραστικό γραφείο μας εξειδικεύεται εξίσου και στη μετάφραση οικονομικών κειμένων.

Αυτό σημαίνει ότι εάν η σύμβαση σας αφορά την ακίνητη περιουσία, την απασχόληση ή σύνθετα χρηματοοικονομικά θέματα ή οποιαδήποτε άλλα νομικά ζητήματα, που μπορούν να επηρεάσουν την επιτυχία της επιχείρησης σας, το γραφείο μας εγγυάται επαγγελματικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας στο συντομότερο δυνατό χρονικό πλαίσιο.

Εμπιστευτικότητα

Η εμπιστευτικότητα έναντι των πελατών έχει ύψιστη σημασία στη LinguaMost.

Κατανοούμε πλήρως την ανάγκη να διατηρηθεί η αυστηρή εμπιστευτικότητα στη μετάφραση συμβολαίων και εφόσον επιθυμείτε, υπογράφουμε σύμβαση τήρησης απορρήτου.

Για να μάθετε γενικές πληροφορίες για το κόστος μετάφρασης, πατήστε εδώ.